Om PVM – Provim.coach

PVM är en förkortning av Pro-Vision Mentor.

Daniel Åström arbetar med faciliterande mentorskap/ledarskap. 
Utbildad av Prowess Leadership Institute.

Faciliterande mentorskap innebär att hjälpa människor till personlig och professionell förändring, utveckling och tillväxt.

Företagets vision är att få människor att växa, uppnå mål, utveckla talanger och potential på ett sätt som gör dem verkligt tillfredsställda med sina liv.
Samtidigt som det bidrar till att utveckla organisationer, företag.
Syftet är att skapa en hållbar tillväxt och en förbättrad värld.


Faciliterande coachning är syftesdrivet – dvs. det handlar om att finna din livskallelse. Det är strategiskt/strukturerat och framtidsinriktat.
Baserat på konceptet ”Nu –> Var —> Hur”.

Now -> Where -> How

Graphic designed by Katemangostar / Freepik

”Nu” är baserat på den aktuella situationen. Det som behöver förändras.
Under denna fas är huvudfokus att hitta ditt ”varför”.

”Var” fokuserar på att facilitera en kraftfull vision. Att finna hur framtiden är menad att se ut. Att definiera en vision som tydligt uttrycks genom både nedskrivna, mätbara mål och en ”illustrerad vision” med hjälp av ”icke-verbal kommunikation”.

“How” is about facilitating the strategies and setting step by step goals to achieve the vision.
Life coaching is based on the principle that the client has the intrinsic ability to determine and achieve their goals. 
”Hur” handlar om att facilitera strategier och att sätta delmål för att uppnå visionen.
Faciliterande coaching bygger på principen att klienten har den inneboende förmågan att fastställa och uppnå sina mål.

Daniel Åström har en bakgrund som en internationell sportfotograf.
Sommaren 2018 nådde han sitt livsmål när han fotograferade världens största turnering och världens största idrottsevenemang under Fotbolls-VM.
Där hans bilder kom att publiceras över hela världen i den tuffaste möjliga konkurens.
Han har också tilldelats totalt 18 internationella utmärkelser och 9 hedersomnämnanden.
Där sex av utmärkelserna, ett Gold award, två Silver Awards och tre Bronze award, är från internationella tävlingar, samt 12 Awards från kuratorerna på det internationella online-galleriet One Exposure.
Portfolio, referenser och tearsheets finns här: https://jkpg-sports.photo

Som en del av vår vision säljer vi även limited edition fine-art av Daniel Åström här. Där vinsten används för att socialt entreprenörskap.

Rulla till toppen